Contributie

De contributie bedraagt € 55,00 per persoon per verenigingsjaar (september tot juni)

Deze is te voldoen vóór 31 oktober van het lopende verenigingsjaar.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00 per persoon.

ING-bankrekening NL87 INGB 0100 1987 75  t.n.v. H. Straatman, Waalre