Wedstrijdleiding

Ger de Rooij en Roel de Ruiter


Partner zoeken:

Als je partner niet kan komen, kun je jezelf opgeven als invaller.

Bel dit even door naar Roel de Ruiter 040-2218072 of 0645949075.

Indien mogelijk wordt er een partner voor je gezocht. Mocht dit niet lukken, dan mag je een partner van buiten de club meebrengen.

​Nieuwe leden zijn van harte welkom.


Aanwezig zijn:

Om 19.15 uur dient u aanwezig te zijn, dan is er voldoende tijd om de loopbriefjes te verdelen en de speeltafels voor te bereiden.


Aanvang bridge:

Om 19.30 uur wordt een aanvang genomen met het eerste spel van de eerste ronde. Na de laatste ronde ruimen de spelers die Noord-Zuid zitten het spelmateriaal op. Per avond wordt één bridgepaar gevraagd om na afloop het spelmateriaal te controleren, te rangschikken en op te bergen in de kast op de gang.